top of page

Общи Условия

 1. При записване на час за преглед / диагностика и встъпване във възстановителна терапия при наш експерт, специалист, лекар или терапевт, вие се съгласявате, че по свое собствено решение, свободна воля и ваше желание, сте избрали да се прегледате или да подобрите вашето здраве, или това на ваш близък човек.

 2. При записване на час за преглед / диагностика и встъпване във възстановителна терапия при наш експерт, специалист, лекар или терапевт сте запознати, че процедурите които се извършват при нас или наши партньори, са неинвазивни и безболезнени, както и, че сте се запознали с пълната информация упомената в най-важните раздели на уеб сайта, т.е. те са: „Терапия“, „Безплатна консултация“, „Често задавани въпроси“, „Важно е да знаете“.

 3. При записване на час за преглед / диагностика и встъпване във възстановителна терапия, вие сте запознати с възможността да се консултирате и/или да изберете възстановително лечение при лекар – специалист по ваше заболяване или при друг народен лечител, в която и да е болница, поликлиника или друго лечебно заведение по ваш избор. Процедурите при наш: лекар, терапевт, специалист или Холистичния лечител Марин Минчев по никакъв начин не ви ограничават, спират или възпрепятстват да се лекувате едновременно с тях и по методите на конвенционалната медицина при друг лекар – специалист/ти и/или при друг народен лечител/ли по методите на алтернативната / холистичната медицина. Изборът е винаги ваш за всяка диагностика, преглед, терапия или друга услуга.

 4. При записване на час за преглед / диагностика и встъпване във възстановителна терапия при наш специалист, лекар или терапевт, вие се съгласявате, че нито един от нашите лекари и терапевти, не носи отговорност и не дължи връщане на полученото възнаграждение, ако след или по време на провеждане на процедурите състоянието ви се влоши, или ако процедурите не доведат до желания от вас резултат.

 5. При записване на час за преглед / диагностика и встъпване във възстановителна терапия при наш специалист, лекар или терапевт, вие сте уведомени, че можете по свое решение и по своя собствена воля да не спазвате препоръките, предписанията и/или съветите на наш експерт или на Холистичния лечител Марин Минчев, като в този случай не носим отговорност, не гарантираме степен или срокове за подобряване на здравето и не се възвръщат предплатените възнаграждения.

 6. При записване на час за преглед / диагностика и встъпване във възстановителна терапия при наш специалист, лекар или терапевт, вие сте уведомени, че при възникване на нежелани реакции след или по време на провеждане на процедурите можете незабавно да спрете и да потърсите консултация с друг/и лекар/и – специалист/ти по вашето заболяване или при друг/и народен лечител/ли;

 7. При записване на час за преглед / диагностика и встъпване във възстановителна терапия при наш специалист, лекар или терапевт, вие се съгласявате да ви бъдат приложени процедурите на някои от нашите експерти, както и на Холистичния терапевт Марин Минчев, самостоятелно и без присъствието на други лица.

 8. При записване на час за преглед / диагностика и встъпване във възстановителна терапия при наш специалист, лекар или терапевт, вие се съгласявате да заплатите уговореното възнаграждение на експерта, когото сте избрали или на Холистичния лечител Марин Минчев за положените от тях труд и усилия, като възнаграждението не е свързано с постигнатите от тях резултати и не подлежи на връщане при никакви обстоятелства.

 9. При записване на час за преглед / диагностика и встъпване във възстановителна терапия при наш специалист, лекар или терапевт, вие сте длъжни да пазите доброто име и авторитета на избрания от вас лекар, специалист и Холистичния терапевт Марин Минчев. Това означава, че ще се въздържате от коментари, критики и обиди за дейността им, независимо от резултатите от проведените процедури. Уведомени сте, че в противен случай дължите обезщетение за накърняване на авторитета и нанесените вреди по Чл. 146, Чл. 147 , Чл. 148 от Наказателния кодекс на Република България от Раздел VII, в двоен размер на платеното възнаграждение, но не по-малко от 80 000 лв. /осемдесет хиляди лева/.

 10. Ако имате нещо неясно или някакви въпроси – ваше е задължението да попитате и да получите отговор на неразбраните от вас теми. Ако все пак, нещо не сте доразбрали, позвънете на тел.: 0888 81 61 61, за да си зададете въпроса или ни потърсете по приложенията: Viber, Whats App, отново на посочения телефон.

 11. При записване на час за преглед / диагностика и встъпване във възстановителна терапия при наш специалист, лекар или терапевт, вие давате своето съгласие да обработваме вашите лични данни, с цел идентификация и извършване на дейността му, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент относно защитата на данните“ или GDPR) и Закона за защита на личните данни.

 12. При записване на час за преглед / диагностика и встъпване във възстановителна терапия при наш специалист, лекар или терапевт, вие сте запознати с това, че ако не спазвате препоръките, хранителните режими или указаният брой, необходими за вас индивидуални възстановителни процедури няма да се постигне крайният желан резултат и отговорността е изцяло ваша. Уведомени сте по тази точка като не се възвръща вече предплатеното възнаграждение на избраният от вас лекар или терапевт.

 13. При записване на час за преглед / диагностика и встъпване във възстановителна терапия при наш специалист, лекар или терапевт, вие сте запознати с това, че забавянето или отлагането на лечението, или терапията с повече от 15 дни, ще влоши значително всичко постигнато до момента. Освен това, ако прекъснете вашият възстановителен процес с повече от 60 дни, няма да се постигне ефикасен краен резултат и ще е необходимо да се започне вашето възстановяване и целият процес от начало.

 14.  „ЕКСПЕРТИТЕ“ ЕООД и Академия за холистична медицина “”HEALTH MASTER” запазва своето право да ви откажат час за последваща процедура, ако сте направили по-голяма пауза от препоръчаната ви и да ви предложат единствено да се направи повторна пълна диагностика (която отново се заплаща в нейният пълен размер), за да се установи настоящият ви здравен статус.

 15. При не идване на време, пропускане или отказ на съответен вече запазен час за наш специалист, лекар или терапевт, ние си запазваме правото да откажем съдействие и здравословна помощ на даденият пациент като в този случай препоръчваме да се насочи към конвенционалните медицински заведения: болници, поликлиники, медицински заведения и т.н.

bottom of page