top of page

Оздравителни терапии

Нашите интегративни терапии водят до цялостно подобряване на здравословното състояние като освен на физическо ниво, то се забелязват забележителни резултати, свързани с емоционалния статус на всеки пациент. Установено е, че се подобрява качеството на съня, увеличава се двигателната активност и се повишава тонуса и мотивацията

2

Нашите подходи са деликатни и не могат да ви навредят или наранят по никакъв начин, а единствено само да ви помогнат, с цел бързо изцеляване. От изключителна важност е когато болният иска да оздравее по-бързо да помага на своят индивидуален специалист и да взима активно участие в лечебния процес.

3

Важно е да спазва препоръките на лечителя, за да може пътя, който ще измине към своето оздравяване да бъде лек, ефикасен, но и най-важното да се запазят постигнатите резултати в дългосрочен план.

4

Всеки нуждаещ се от здравословна помощ сам ще разбере кога има подобрение, защото не само ще почувства прилив на сили, но и ще има подобрение и на собственото си душевно ниво. След като се премине този етап, пациента ще започне да усеща как заболяването му преминава само на периферно ниво и по естествен начин, постепенно ще си отиде.

bottom of page